קמפיין: הסברה – רדיו
משרד פרסום: לפ"מ
קריינות: חיים גיל
סאונד: אולפן שפ"א
קבל הצעת מחיר
התחבורה

קטעים נבחרים אודיו

תשדיר משרד התחבורה

חסות משרד התחבורה